Požehnanie v Dlhom Klčove

V piatok 17. mája 2024 sme vo filiálke Dlhé Klčovo vo farnosti Sačurov, s radosťou v srdci prežili svätú omšu a posvätenie dvoch nových putovných kaplniek Panny Márie Zázračnej medaily, našim duchovným otcom Marekom Džurbalom. Naša rodina sa rozrástla o nových členov, preto budeme mať v našej farnosti už 3 kaplnky Panny Márie. Tešíme sa na spoločné stretávanie sa našich rodín pri modlitbe k nebeskej Matke. Veríme, že jej prítomnosť v našich domovoch prinesie lásku, pokoj a požehnanie. Preto “Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.”

Vedúce skupín ZZM Ivana a Marcela