Požehnanie kaplniek vo farnosti Stožok

Na podnet sestričky Márie som prijala pozvanie na duchovnú obnovu ZZM do Hronského Beňadika. Obnovu viedol otec Koľa Dobra, s ktorým sme prežili vzácny čas. Z Božej milosti a prozreteľnosti nám potom otec Koľa prišiel požehnať putovné kaplnky do našej farnosti. Spolu s naším kňazom J. Figurom sme boli tomu veľmi potešení. Svätá omša bola nádherná a bytostne sa nás dotkla Božia láska.

.
Po obrade sme pripravili za pomoci spoločenstva Modlitieb matiek a farníčok malé agapé, kde na nápad jedného z veriacich skrsla myšlienka prijímať a odovzdávať kaplnky pri svätej omši v nedeľu v kostole.

S odsúhlasením obidvoch kňazov sa táto myšlienka stala skutočnosťou a následne nádhernou udalosťou.

Sme radi a duchovne povzbudení, že putovná kaplnka prišla do farnosti a prítomnosť Panny Márie môže tak pretvárať naše rodiny.

S laskou Andrea Kminiaková