Požehnanie kaplniek Panny Márie ZM v Skalitom

Dňa 26.02.2023 bola 1. pôstna nedeľa a pre našu farnosť Skalité výnimočný, milostivý a požehnaný deň. Pýtate sa prečo? V tento deň nás poctil svojou návštevou páter Jozef Noga, CM, vincentín z Bratislavy, aby spolu s pánom farárom Martinom slúžili slávnostnú svätú omšu a pri nej požehnali 11 kaplniek Podomovej návštevy Panny Márie. Tieto budú putovať od samého začiatku až po samý koniec farnosti a prinášať útechu, nádej i požehnanie pre naše rodiny. Týmto dňom vzniklo v našej farnosti Združenie Zázračne medaily. V homílií nám páter Jozef pripomenul, aký bol počiatok vzniku Združenia a podrobne porozprával jeho históriu.

.

Veľmi sme sa tešili, keď po požehnaní a slávnostnej „Modlitbe prijatia“ kaplnky odovzdal vedúcim skupiniek, aby ich takto rozposlal do rodín našej farnosti. Boli to chvíle dojatia a úprimnej radosti. Prvé rodiny si ich odnášali s veľkou radosťou a my ostatní už budeme len trpezlivo a túžobne čakať, kedy príde na rad tá naša rodina…

Veľmi sme vďační pátrovi Jozefovi, že v našej farnosti spečatil vznik tohto mariánskeho združenia, pánovi farárovi Martinovi, že dal súhlas, aby v našej farnosti mohlo toto spoločenstvo vzniknúť. Ďakujeme sr. Gemmke a sr. Alenke za sprostredkovanie tejto krásnej misie.

Ďakujeme Pánu Bohu a Panne Márii za veľký dar milosti a za tento krásny deň, ktorý sme spoločne mohli sláviť. Nech Panna Mária Zázračnej medaily vyprosí mnoho milostí, vypočuje naše modlitby, ktoré jej budeme s láskou a dôverou prednášať…

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“

Marta Brázdová, vedúca ZZM

.