Návšteva farnosti Žitavany

Farnosť Žitavany má kostol zasvätený narodeniu P. Márie. V nedeľu 26.3.2023 sme mali milú návštevu. Prišli k nám na našu prosbu sestričky z Nitry – vincentky sestra Mária a sestra Dominika, a nie s prázdnymi rukami. Zúčastnili sa na troch sv. omšiach, 2 v Žitavanoch a jednej na filiálke v Machulinciach, a priniesli nám kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily. Sestra Mária podrobne vysvetlila, čo všetko P. Mária, ktorá sa zjavila sv. Kataríne Labouré, prisľúbila tomu kto bude P. Máriu milovať.

V našom kostole sme mali veľký obraz Matky ustavičnej pomoci, ktorý nám daroval veľmi talentovaný maliar, náš rodák Ľ. Herda. Tí skôr narodení si na tento obraz ešte pamätajú. Na obraze bola modlitba „Ó, Matka ustavičnej pomoci, oroduj za nás! Keď Ti časom život kladie neznesiteľnú ťarchu na myseľ, nikdy neklesaj, len Pannu Máriu o pomoc vzývaj! „

.

Pri tomto oltáriku bolo často veľa ľudí na kolenách so zopnutými rukami, v prosbách, a nielen raz so slzami v očiach prednášali svoje prosby P. Márii. Panna Mária pomáhala a často boli prosby vypočuté. Chodili sme za ňou a teraz nastala zmena. Panna Mária chce prísť k nám do našich domovov. Je to úžasné! Veď je veľa ľudí starých, nevládnych, chorých, týraných, trpiacich a P. Mária si chce prísť vypočuť naše prosby, ťažkosti, ďakovania a modlitby a zároveň požehnať naše domovy, rodiny a priniesť pokoj a lásku svoju aj jej syna do všetkých našich sŕdc.

Drahá naša Matka, pomôž, aby sme vedeli otvoriť svoje srdcia a prijať lásku dvoch sŕdc -Tvoju aj Tvojho milovaného syna.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás ,ktorí sa k Tebe utiekame. Za všetko veľká a úprimná vďaka.

Evka Čepčeková

.