Požehnanie kaplnky Panny Márie vo Varíne

V nedeľu 26.2.2023 bola v našej farnosti požehnaná už deviata kaplnka Podomovej návštevy Panny Márie. Pri sv. omši ju požehnal duchovný otec Andrej Týleš. Členovia ružencového spoločenstva rodičov školopovinných detí sa tešia na Pannu Máriu, ktorá bude ich veľkou pomocníčkou, sprostredkovateľkou mnohých milostí a oporou v rodinnom živote pri výchove detí a pri plnení si svojich povinností. Toto spoločenstvo vzniklo minulý rok pri organizovaní prvého sv. prijímania našich detí.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“

Anka Matejíčková, vedúca ZZM

.