Požehnanie kaplniek Panny Márie v Špačinciach

Dnes začala v našej farnosti putovať ďalšia – už štvrtá – Kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily v apoštoláte podomovej návštevy Panny Márie. Kaplnku požehnal a prvej rodinke odovzdal vdp. Peter Mikula počas dnešnej slávnostnej svätej omše na sviatok Panny Márie Zázračnej medaily a zároveň na 190. výročie zjavenia a daru Zázračnej medaily.

Vďaka, otec Peter, za to, že ste dnešný krásny sviatok slávili spolu s nami.

 

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame!

 

zdieľajte - lajkujte :-)