Slávenie sviatku PMZM a požehnanie kaplnky Panny Márie v Chlebniciach

Dňa 27.11.2020 znelo chlebnickým chrámom slávnostné Te Deum, ktorým sme vyjadrili vďaku Nebeskému Otcovi za to, že v tento deň v našej farnosti bolo založené Združenie Zázračnej medaily a vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie bola posvätená prvá kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily. Je to významný deň, kedy sme slávili aj 190. výročie daru Zázračnej medaily a rok keď sme si na Slovensku pripomenuli 10 rokov Združenia Zázračnej medaily.

.
Táto výnimočná slávnosť sa začala svätou omšou, ku koncu ktorej rehoľná sestra Gemma zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul nám v nádhernej prezentácii priblížila žiarivé svedectvo svätej Kataríny Labouré a pútavo so zanietením predstavila Zázračnú medailu, historické okolnosti je vzniku a hlavne milosti a dary, ktoré nám Panna Mária rozdáva prostredníctvom Zázračnej medaily. Po vstupe rehoľnej sestry Gemmy, náš duchovný otec Stanislav Misál posvätil prvú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily a odovzdal ju do rodiny. Následne udelil slávnostné požehnanie, čím Panna Mária, Kráľovná rodiny začala svoje putovanie v chlebnických rodinách.

.
K úcte Panny Márie nás povzbudzuje aj sv. Ján Pavol II. slovami: „Takáto opravdivo mariánska nábožnosť, prejavovaná úprimnou prítulnosťou k najsvätejšej Panne a nasledovaním jej duchovných postojov, stáva sa veľmi vhodným prostriedkom na posilnenie rodinného spoločenstva lásky a na rozvoj manželského i rodinného duchovného života. Ona, Matka Krista a Cirkvi, je osobitným spôsobom aj Matkou kresťanských rodín, domácich cirkví.“

Sme vďační Pánu Bohu za to, že Panna Mária v tak významný deň vstúpila do našich rodín a vrúcne sa modlíme: Pane, ďakujeme ti za nebeskú Matku. Zverujeme seba, všetkých našich drahých a trpiacich pod jej ochranu. Matka lásky, bolesti a milosrdenstva, oroduj za nás. Zdvihni svoju materinskú ruku, žehnaj svoje deti, ktoré sa k tebe vinú s úctou, dôverou, nádejou a láskou.

Helena, členka ZZM