Návšteva vo farnosti Trstená

7. júla 2017 navštívila sr. Mária farnosť Trstená, aby po sv. omši porozprávala o Panne Márii, o Združení Zázračnej medaily a jeho apoštoláte podomovej návštevy kaplnky Panny Márie. Mnoho rodín sa zapálilo pre tento apoštolát a túžia prijímať kaplnku Panny Márie do svojich domácností a vyprosovať si potrebné milosti pre každodenné situácie a starosti svojich rodín. Vo farnosti Trstená, aj vo filiálke Zábiedovo sa tak vytvorilo 6 skupín. Stále je možnosť prihlásiť sa, vytvárajú sa ďalšie skupiny pre záujem rodín.

Nedeľa 17. septembra 2017 bol dlho očakávaný deň slávnostného posvätenia kaplniek  a odovzdanie rodinám duchovným otcom Jozefom Garajom CM, ktorý sa pred požehnaním prítomným prihovoril. Na sv. omši bolo mnoho rodín s deťmi. Prekrásny sviatočný deň bol umocnený slúžením svätej omše s duchovným otcom Františkom Trstenským.

.
22. októbra tohto roku o 14.30 hod. sme mali možnosť urobiť formačno – informačné stretnutie pre členov združenia – čiže tých, ku ktorým putuje kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily v tejto farnosti. Stretnutia sa zúčastnil aj pán kaplán a mnohí farníci. Pri tomto stretnutí sme rozprávali aj niektoré povzbudzujúce svedectvá o pôsobení Panny Márie v rodinách, ktoré ju prijímajú, aj o mnohých milostiach, ktoré sa dejú cez Zázračnú medailu, presne tak ako to Panna Márie sľúbila: „Kto bude s dôverou nosiť túto medailu, dostane mnohé milosti a bude pod zvláštnou ochranou Panny Márie!“ Prítomní odchádzali povzbudení a s vďakou. Ďakujeme všetkým za prijatie, za krásne spoločenstvo lásky a radosti, za štedrosť!

sestry vincentky

 

zdieľajte - lajkujte :-)