Duchovné cvičenia na Orave

Dňa 20.10.2017 až 22.10.2017 sa v Pastoračnom centre v Ústí nad Priehradou konali duchovné cvičenia pre členov Združenia Zázračnej medilay. Duchovné cvičenia viedol páter František Honíšek CM. Sestry Gemma a Renáta, ktoré tieto cvičenia zorganizovali, nás počas nich sprevádzali svojimi modlitbami, príhovormi a milou prítomnosťou.

Páter František nám vo svojich príhovoroch pomáhal nájsť odpoveď na základné otázky človeka. Kto som? Kam idem? Čo mám robiť? Všetky tieto otázky boli konfrontované s odpoveďami veľkých biblických postáv, ktoré nám mali pomôcť pri hľadaní vlastných odpovedí. Súčasťou duchovných cvičení bola každodenná sv. omša, modlitba ruženca, sviatosť zmierenia a poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou.

Na záver nám páter František dal pár podnetov k tomu, ako postupovať, aby duchovné cvičenia boli pre nás prínosom a nevrátili sme sa do starých koľají.

Ešte raz chceme poďakovať pátrovi Františkovi, sestrám Renáte a Gemme. V prvom rade aj dobrotivému Pánu Bohu, ktorý nás na tieto duchovné cvičenia priviedol. Ďakujeme, že sme sa ich mohli zúčastniť, veľmi nás obohatili a priniesli veľa duchovného úžitku. Určite z nich budeme čerpať ešte veľmi dlho. Už iba vytrvať. Dúfame, že sa pri ich pokračovaní stretneme aj o rok.

členka ZZM Marianna