Formačné dni pre členov ZZM z Považia v Beluši

28. októbra 2017 v sobotu sme s radosťou začali polročnú formáciu pre členov Združenia Zázračnej medaily z farností na Považí, na ktorú pozývame všetkých, ktorí majú záujem a môžu sa stať aj aktívnymi členmi!

Nasledujúci dátum stretnutia je 25. novembra 2017 /sobota/. Ostatné dni sa spoločne dohodneme. Opýtajte sa aj vo svojich skupinách, kto by mal záujem, môžete prísť, nebojte sa aktívne patriť do združenia, zasvätiť sa Panne Márii a tak posväcovať naše rodiny a prostredie, kde žijete!

Miesto stretnutí je farnosť Beluša – Pastoračné centrum, vedľa je kostol, kde máme sv. omšu a tiež reštaurácia, kde zabezpečíme obed. Cena stretnutia bude podľa počtu účastníkov plus cena obeda, bude objednané spoločné menu s nápojom.

Presný program stretnutí budeme posielať aktuálne pred stretnutím, program dňa bude pestrý, približne od 9.00 hod. do 16.30 hod. budeme mávať prednášky, sv. omšu vo farskom kostole, modlitba ruženca, pekné spoločenstvo. Formácia prebieha pol roka v piatich stretnutiach, bude ukončená duchovnou obnovou a prijatím do aktívneho členstva ZZM – na jar 2018. Účasťou na stretnutiach sa podrobne oboznámite so združením a slobodne sa rozhodnete, či sa chcete stať aktívnym členom!  Ak by Vám niektorý dátum nevyhovoval, alebo by bola nejaká prekážka, pre ktorú sa nemôžete zúčastniť; témy, ktoré budeme preberať a prednášať, Vám môžeme poslať dodatočne, aby ste si to doplnili. Veríme, že to budú pre Vás stretnutia modlitby, radosti, pokoja a obohatenia!