Návšteva vo farnosti Odorín

V sobotu večer 1. júna 2024 a v nedeľu na dopoludňajších sv. omšiach 2. júna 2024 nám v krátkom príhovore priblížila sestra vincentka Gemma Blašková z Košíc vzácny dar Zázračnú medailu a apoštolát podomovú návštevu Panny Márie Zázračnej medaily. O Združení Zázračnej medaily, o úcte a dôvere a láske voči Panne Márii ako i viaceré svedectvá o vyprosených milostiach a zázrakoch nám krásne a obšírnejšie odprezentovala v nedeľu popoludní o 13:15 hod. Priblížili sme si podrobnejšie život sestry Kataríny Labouré z Paríža,  dcéra kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, cez ktorú nás aj v dnešných časoch pozýva Panna Mária na spoločnú modlitbu v rodinách, ktorá nám tak často chýba, aby sme si prehĺbili pravú vieru v Trojjediného Boha. Veľmi sa tešíme na príchod a putovanie kaplniek Panny Márie Zázračnej medaily v našich rodinách. Veríme, že spoločná modlitba v rodinách nás viac spojí, tak doma, ako aj v celej farnosti.

Bez hriechu počatá  Panna Mária, oroduj za nás ktorý sa k tebe utiekame.

Mária Ballová, filiálka Jamník