Návšteva v Spišskej Novej Vsi

V nedeľu dňa 2.6.2024 zavítala do našej farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi sestrička Gemma Blašková, vincentka z Košíc. Zaujímavo rozprávala o zjavení Panny Márie sestre Kataríne Labouré v materskom dome Dcér kresťanskej lásky na ulici Rue de Bac v Paríži vo Francúzsku, o združení Zázračnej medaily a šírení tejto úcty vo svete a aj na Slovensku. Upriamila pozornosť na osobný vzťah k Panne Márii, na spoločnú modlitbu v rodine… rodina, ktorá sa spolu modlí, zostáva jednotná…. Tešíme sa na návštevy Nepoškvrnenej Panny Márie, ktorá bude už čoskoro putovať aj v našej farnosti. “Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame.”

manželia Mulíkovci