Návšteva vo farnosti Jelenec

V nedeľu 12. mája 2024 nás v našej farnosti Jelenec a filiálke Neverice navštívila sestra Mária zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Prišla nám predstaviť Združenie Zázračnej medaily, zasvätila nás do úcty k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a svedčila o milostiach prameniacich z uctievania Zázračnej medaily Panny Márie a prijímania podomovej návštevy kaplnky Panny Márie.
Na silné orodovanie Nepoškvrneného Panny Márie nech jej prítomnosť v našej farnosti je na posilnenie viery, dobrých mravov a ochranu pred vplyvmi zlého.

Andrea Kresťanová