Návšteva vo farnosti Doľany

V prvú júnovú nedeľu 2.6.2024, navštívila našu farnosť Doľany v okrese Pezinok vincentka sestra Mária Gostíková, aby nám predstavila Združenie Zázračnej medaily. Bol to krásny deň, plný lásky, Božieho požehnania, pokoja a svedectiev. Bola som milo prekvapená, ako zaujala mnoho ľudí. Počas oboch svätých omší bol plný kostol ľudí, čo vždy nebýva. Skoro všetci sa pristavili pri stolíku, kde boli pre veriacich k dispozícii škapuliare a Zázračné medaily.
Celý týždeň od návštevy sa ľudia pýtajú a počúvam len o tom, aké to bolo nádherné a koľko lásky a dobra priniesla sestra Mária skrze Pannu Máriu do našej farnosti. Verím, že Panna Mária urobí v našich domácnostiach veľa zázrakov, zmení veľa ľudí a aj celú našu dedinu. Veľké
Pán Boh zaplať sestre Márii a aj celému ZZM.

Milena Zajacová