Modlitbové stretnutie v Ladcoch

Na sviatok Nepoškvrneného srdca Panny Márie sa 8.6.2024 vo farskom kostole Božieho milosrdenstva v Ladcoch slávila sv. omša, na ktorej sa stretli mariánski ctitelia prijímajúci putovnú kaplnku Panny Márie, členovia Združenia zázračnej medaily z Ladiec i okolia a sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul z Belušských Slatín. Vytvorili sme krásne spoločenstvo a spolu sme oslávili 2. výročie založenia ZZM v Ladcoch. Avšak hlavným dôvodom stretnutia bolo radostné očakávanie 6. kaplnky Panny Márie, ktorú nám priniesla sr. Alenka. Pán dekan Jozef Petráš požehnal kaplnku, ktorá bude prinášať veľa milostí pre rodiny bývajúce pod horou Butkov. Prvou rodinou, ktorú Panna Mária s kaplnkou navštívi je rodina, ktorá je požehnaná 5 deťmi. S veľkou vďačnosťou v srdci za zázrak 6. kaplnky pre našu farnosť sme slávnosť začali modlitbou sv. ruženca s rozjímaniami o zjaveniach Panny Márie sv. Kataríny Laboure a korunkou k Božiemu milosrdenstvu. Po sv. omši nám sr. Lujsa porozprávala o živote Janka Havlíka a o jeho blahorečení. Stretnutie sme ukončili požehnaným agapé, kde bolo cítiť našu súdržnosť, radosť a lásku spájajúcu nás všetkých s našou nebeskou Mamou. Pri rozlúčke so vzácnymi hosťami zazneli pre nás tie najkrajšie a veľmi povzbudivé slová: “Ďakujeme za svedectvo viery!” Panna Mária, prosíme, ochraňuj naše rodiny, pomáhaj nám v našich trápeniach a nauč nás milovať Tvojho Syna Ježiša Krista tak, aby naša viera rástla, mocnela a vytrvala až do konca.

Katka vedúca novej skupiny