Prezentácia vo farnosti Víťaz

V nedeľu 9. júna 2024 sa našej farnosti Víťaz a filiálke Ovčie dostalo veľkej milosti, pretože k nám zavítala vincentka sestra Gemma Blašková, aby nám predstavila Združenie Zázračnej medaily. Už od rána sme sa na ňu veľmi tešili, pretože prišla, aby nám priblížila Pannu Máriu, ako rozdávateľku všetkých milostí. Veríme, že sa u nás v kostole sv. Jozefa a sv. Barbory cítila ako doma. Informácie o Panne Márii Zázračnej medaily a ZZM nám sestra Gemma sprostredkovala pri všetkých troch svätých omšiach a neskôr popoludní počas prednášky.

Slová prednášky nám otvárali srdcia pre Pannu Máriu, srdcia pre vieru. Prednáška bola krásna, jasná a zrozumiteľná. Dozvedeli sme sa, že nám netreba robiť nič mimoriadne, iba s láskou prijať Matku Božiu, i našu, vo svojich srdciach i vo svojich rodinách a že ona sama sa nás ujme ako svojich milovaných deti a bude nás viesť cestou spásy.

Ďakujeme sestre Gemme za jej čas strávený v našej farnosti, za to, že priniesla Nepoškvrnenú Pannu Máriu aj k nám. Veľmi sa tešíme, že aj vo Víťaze a v Ovčí už zakrátko budú putovať kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily. Teším sa na spoločenstvo ZZM, rozrastené po celom Slovensku, do ktorého budeme už i my patriť. Ďakujeme celému Združeniu Zázračnej medaily aj nášmu duchovnému otcovi Marekovi za túto možnosť prijímať Pannu Máriu do svojich domovov.

Nech Vás požehnáva Boh a obdaruje Vás svojím mocným požehnaním a Nepoškvrnená Panna Mária, nech Vás skryje pod svoj ochranný plášť.

S vďakou koordinátorky Daniela, Monika a Janka