Návšteva vo farnosti Lednické Rovne a požehnanie kaplniek PM

Naša cesta za Podomovou návštevou Panny Márie prostredníctvom kaplnky sa začala ešte v máji minulého roku svedectvom Ľudky z Pruského. Zapáčila sa nám myšlienka priniesť do našej farnosti niečo nové a tak veľmi krásne. No cesta za kaplnkami bola kľukatá. Práve sa nám vo farnosti menili kňazi, a tak sme si museli aj my chvíľu počkať. Keď sa nový pán farár ako tak udomácnil, stretli sme sa, oboznámili ho s myšlienkou podomovej návštevy a začali sme hľadať termín na stretnutie so sestrami, ktoré majú na starosti ZZM. Kalendár sme si napokon zladili na nedeľu 16. 2. 2020. A v toto krásne uzimené februárové ráno nás v našej farnosti navštívili sestry Renáta a Gemma. Na konci sv. omše sme si vypočuli pár informácii o ZZM. Potom sme spolu strávili krásny požehnaný čas, bližšie sme sa zoznámili. Voľný čas, ktorý sme mali, nám ubehol veľmi rýchlo. Vrátili sme sa späť do kostolíka, sestričky sa pripravili na „veľké“ stretnutie s farníkmi. Počas ich rozprávania sme ich všetci so záujmom počúvali. Obohatili nás o nové informácie a krásné príbehy. Porozdávali nám medailičky, modlitby a vydali sa späť na cestu domov.

.
Po mesiaci a kúsok sme naplnili niekoľko zoznamov, vytvorili 4 skupinky vo farnosti a dohodli si termín požehnania na stredu 25.3. Medzitým sa však svetom prehnal vírus, kostoly sa zatvorili, a tak začiatok putovania bol len v Božích rukách. Nakoniec sme termín na podnet nášho pána farára vybrali zo dňa na deň. Večer pred spomienkou Panny Márie fatimskej sme si s pánom farárom a so sr. Gemmou vymenili pár správ, zistili sme, že otec Jozef má zhodou okolností v ten večer čas a my sme sa už len tešili na nasledujúci deň. Svätú omšu s požehnaním kaplniek sme si veľmi užili. Tešíme sa na všetky milosti, ktoré nám Panna Mária zázračnej medaily v rodinách udelí a na všetky dobrodružstvá, ktoré nás s ňou čakajú.

.

Karolínka Cúciková, koordinátorka ZZM Lednické Rovne

 

 

zdieľajte - lajkujte :-)