Návšteva vo farnosti Dulovce a požehnanie kaplnky PM

Vo farnosti Dulovce sme sa o apoštoláte Podomovej návštevy Panny Márie dozvedeli od našej rodáčky sestričky Beáty. Farníci rýchlo prejavili záujem, zapísali sme sa do zoznamu a tešili sa na Pannu Máriu. So sestričkami vincentkami, ktoré majú ZZM na starosti, sme dohodli dátum ich návštevy, počas ktorej nám predstavili Združenie Zázračnej medaily a apoštolát Podomovej návštevy Panny Márie, porozprávali nám svedectvá, ako Panna Mária koná v rodinách, ktoré sa jej s dôverou odovzdajú a utiekajú. Stretnutie sa konalo v nedeľu 1. marca 2020, pri sv. omšiach sa nám v krátkosti prihovorili, rozdávali Zázračnú medailu a pozvali nás na popoludňajšiu prezentáciu o 14.00 hod. po ktorej nasledovalo požehnanie kaplnky a odovzdanie prvej rodine. Toto stretnutie bolo obohatené hrou a spevom piesní k Panne Márii. Kaplnku požehnal a odovzdal P. Jozef Garaj CM, predtým sa nám krátko prihovoril a povzbudil nás k životu s Pannou Máriou podľa vzoru sr. Kataríny, aby prítomnosť kaplnky bolo osobným stretnutím s Pannou Máriou, aby sa stala živým členom našich rodín.

.
Kaplnka Panny Márie už od posvätenia putuje našou dedinou a máme z nej veľkú radosť. V každej rodine zostane týždeň, cez toto obdobie sa rodina stretáva pri modlitbe a odovzdáva Márii svoje potreby. Najviac si ju cenia starší
a chorí, ktorí už nemôžu ísť do kostola a ich srdce teší, keď sa ich deti a vnuci u nich v ten týždeň zídu a zapoja
do modlitieb. Panna Mária svojou prítomnosťou požehná dom, i keď jeden s partnerov tomu nie je veľmi naklonený – veď zázraky sa dejú stále a priniesť to môže iba dobré. Tešíme sa z nej. Hlavne teraz počas epidémie korona vírusu nám veľmi pomohla. Patrí vám veľká vďaka naše milé sestričky!

.
Zdenka Labská vedúca ZZM