Návšteva farnosti Oravské Veselé

V nedeľu 29. mája 2022 sme už aj v Oravskom Veselom privítali putovnú sochu Panny Márie. Sestrička Gemma, vincentka z Dolného Kubína, prišla predstaviť tento apoštolát Združenia Zázračnej medaily aj do našej farnosti. Pri sv. omšiach v krátkosti povedala o Zázračnej medaile a putovnej kaplnke Panny Márie. Po sv. omšiach jej miništranti pomáhali rozdávať Zázračnú medailu pri východoch z kostola, ktorú si farníci s radosťou vzali domov, aby ich Panna Mária chránila od Zlého a bola ich Matkou. Pre tých,  ktorí chcú prijímať Pannu Máriu do svojej rodiny, boli pripravené zoznamy, aby sa mohli zapísať a prihlásiť.

.
Pri druhej sv. omši sme mali krásny zážitok, sprevádzali ju mladí heligonkári. Hrali naozaj krásne. Popoludní o 15.00 hodine bola prezentácia s podrobným vysvetlením o zjaveniach Panny Márie sr. Kataríne Labouré, vďaka ktorým vzniklo toto Združenie s jeho apoštolátom. Tiež sme si vypočuli zaujímavé svedectvá a skúsenosti, s ktorými sa ľudia delia, ako prežívajú prítomnosť Panny Márie vo svojich rodinách.

Začíname teda spoločnú – užšiu cestu s Máriou, našou nebeskou Matkou. Veríme, že má pre nás pripravené mnohé milosti. Ďakujeme sestre Gemme a pani Barborke za povzbudivé slová, že si k nám aj cez ne Panna Mária našla cestu. Chvála Pánovi.

Barbora Stoklasová