Návšteva farnosti Stožok

Bola to taká bežná nedeľa, kedy sme večer mali Modlitby matiek. Každú nedeľu sme sa stretávali u jednej maminky a práve túto sme boli pozvané k maminke Olinke. Pozvala nás, lebo mala na návšteve Pannu Máriu (ako to s hrdosťou volali jej deti) a chcela sa podeliť s nami o tento krásny moment. Práve tam sme mali možnosť prvýkrát vidieť kaplnku Zázračnej medaily. Kaplnka bola prekrásna a maminka Olinka nám tak krásne porozprávala o sile tejto kaplnky, že od toho momentu sme aj my túžili mať v našich domácnostiach takúto veľkú návštevu. Maminka Marianka sa nasadila na túto úlohu a tak sme s radosťou v nedeľu 29.5.2022 prijali u nás sestru Máriu Gostíkovú z rehole vincentiek, ktorá k nám prišla z Nitry.

.
Práve v tú nedeľu bolo v kostole pomenej ľudí ako v iné nedele(v sobotu bola guláš partia),, ale to nijako nemenilo situáciu. Keď pán farár oznámil, že po sv. omši nám sestra Mária predstaví kaplnku Zázračnej medaily, tak v kostole ostali takmer všetci. Už toto bolo veľmi silné, že sa nezdvihli, že ich to nezaujíma a neodišli domov. A veru vydržali sme až do konca. Všetko, čo nám sestra rozprávala, bolo neskutočne silné a krásne. A to nielen o zjavení sa Panny Márie sv. Kataríne Labouré, ale aj o rôznych svedectvách, ktoré zažili ľudia, ktorí sa s vierou modlili k Panne Márii Zázračnej medaily. Všetci sme počúvali so zatajeným dychom a dojatie bolo cítiť zo všetkých ľudí. Panna Mária aj Pán Ježiš pôsobili cez túto úžasnú sestru tak silno.

Samozrejme, že po takejto krásnej udalosti sme mali pohostenie, kde naše dcérky s radosťou ponúkali dobroty, ktoré sme priniesli. Sestra Mária nám priniesla knihy, medaily, škapuliare, modlitby, o ktorých nám predtým porozprávala. Medaily, ktoré boli určené pre chlapov a do auta, sa rozobrali ako prvé a tak ich znovu musela doplniť. Aj toto svedčí o tom, s akou vierou sme Zázračnú medailu prijali.

Máme zapísaných 28 rodín v našej farnosti a neskutočne sa tešíme z toho, že budeme aj my súčasťou takejto nádhernej veľkej rodiny. A hlavne, že každá naša rodina si bude môcť pri spoločnej modlitbe uctiť a s dôverou sa obracať k Panne Márii a to nielen vtedy, keď bude u nich na návšteve.

Ďakujeme, sestra Mária, za tento krásny dar, nech Boh žehná Vaše kroky a Panna Mária nech Vás ochraňuje.