Modlitbové dopoludnie v Trnave

Členovia ZZM vo farnosti Božieho milosrdenstva v Trnave sa v sobotu 30.septembra stretli pri príležitosti 5.výročia vzniku ZZM na modlitbovom dopoludní. Po rozjímavom radostnom ruženci nasledovala slávnostná sv. omša, počas ktorej pán farár Patrik Katrinec požehnal 4. kaplnku apoštolátu podomovej návštevy Panny Márie. Po sv. omši nám prezidentka ZZM Silvia Lehutová sprostredkovala prednášku sr. Márie Gostíkovej o Božej prozreteľnosti, po ktorej sme sa spolu s ňou pomodlili Ruženec k Božej prozreteľnosti Ježišovho Srdca. Po nej nám porozprávala o aktuálnom dianí v ZZM, o možnostiach zapájania sa laikov do činnosti a aktivít ZZM a povzbudila členov, aby sa prihlásili na nadchádzajúce formačné duchovné cvičenia pre nových aktívnych členov.

.

Program stretnutia ukončila eucharistická adorácia, po ktorej nám pán farár udelil slávnostné požehnanie.

Na záver boli všetci účastníci pozvaní na skromné agapé, počas ktorého pokračovala voľná diskusia s prezidentkou ZZM, kde niektorí veriaci požiadali o členstvo v ZZM a prejavili aj záujem o aktívne členstvo v ZZM. Stretnutie nám skrášlil jedna z našich členiek, ktorá ho sprevádzala hrou na husliach. Zahrala nám pieseň Ave Mária a srevádzala aj spievaný povzdych Bez hriechu počatá Panna Mária ,oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame!

Ďakujeme všetkým, ktorí mali akýmkoľvek spôsobom účasť na dôstojnom priebehu modlitbového stretnutia v Trnave.

.