Stretnutie členov ZZM vo Veľkom Šariši

Stretnutie členov ZZM 1. októbra 2023 vo Veľkom Šariši vnímam ako zahájenie mesiaca modlitieb k našej nebeskej Mamke. Pre mňa osobne sú takéto stretnutia, ako návšteva terapeuta. Terapeuta duše aj tela, lebo ja vtedy nemusím rozprávať, fyzický sa namáhať, je to pre mňa oddych. Ľudia neradi rozprávajú o svojich zážitkoch, pocitoch, trápeniach, bolestiach, ale ani o radostiach.

.

Sestrička Gemma, vincentka z Košíc prišla medzi nás ako svetlo, takto vnímam ja…, ktoré nám malo osvetliť naše mysle, aby sme pochopili ten pravý význam Združenia Zázračnej medialy. Ten pravý význam pre mňa je, že nás má táto kaplnka Panny Márie spájať. Spájať vždy, keď si ju odovzdávame. Aby ľudia pochopili, že naša nebeská Mamka je tu s nami neustále, aj keď kaplnku v dome nemáme stále. Ona chce, aby sme boli spojení, ako zrnká na ruženci. Čakala som, že sa ľudia podelia o svoje zážitky, ale nevadí, ja som trochu taký živel a denne prichádzam do kontaktu s ľuďmi, ktorí sa zaujímajú nielen o svoj fyzický stav, o bolesti tela, ale prosia má aj o modlitby, za seba, partnerov, deti, rodičov, čo je pre mňa veľká radosť a zároveň cítim zodpovednosť. Na záver, jedno moje svedectvo. Môj syn bude mať 33 rokov. Do 25 miništroval, potom skončil, ale neprerušil účasť na sv. omšiach, pristupoval k sviatostiam, neviem síce ako sa choval mimo domu, možno lepšie, ale potom to pomaly ustávalo, až prestalo. Keď som sa ho pýtala, prečo už nechodí do kostola, jeho odpoveď bola, že on verí, ale…, tak som to vzdala. Vlastne nevzdala, odovzdala som všetko nášmu nebeskému Otcovi, mamke Márii, drahému Ježišovi a neviem aký čas prešiel, ale na pracovnom stole môjho syna som zbadala krížik, to ma potešilo a keď na Zelený štvrtok som ho videla pristúpiť k sv. prijímaniu, tá radosť sa nedá opísať. Ešte raz ďakujeme veľmi za požehnané stretnutie!

Eva, vedúca ZZM

.