Návšteva vo farnosti Sačurov

V nedeľu, 24. septembra 2023 sme boli milo prekvapení, keď sa pred sv. omšou objavila sestrička pri oltári. Ako som videla, že sa niečo chystá, spozornela som. Sestrička položila pred oltár obrazy medaile a kaplnku s Pannou Máriou. Bola to sestra Gemma, vincentka z Košíc. Veľmi milo sa prihovorila veriacim pri sv. omši. Porozprávala o Zázračnej medaile ako o dare a ochrane pred Zlým, ktorú nám darovala Panna Mária cez zjavenie sv. Kataríne Labouré.

.

O 14,00 hod. bolo stretnutie vo farskom chráme. Veriaci prejavili záujem a prišli aj z filiálok, bolo nás cez 30. Sestrička si pútavo pripravila podrobnú prezentáciu o zjavení Panny Márie, o Združení Zázračnej medaily a podomovej návšteve Panny Márie. Porozprávala nám aj niekoľko svedectiev o pôsobení Panne Márii v rodinách. Nechala nám krásnu kaplnku s Pannou Máriou, ktorá bude putovať po rodinách našej farnosti. Rodiny, ktoré chcú Pannu Máriu prijať domov, sa môžu v kostole zapísať. Ľudia túžia vzácnu návštevu prijať a spolu sa modliť. Teším sa, že Panna Mária vypočula naše prosby. Budeme bližšie v spojení srdcom s matkou Božou. Pre nás veriacich je to krásny dar, po ktorom v skrytosti túžime. Len naša milá nebeská Mamička vie, čo potrebujú jej dietky. Sestrička nám rozdala medailičky aj letáčiky. V ponuke sme mali knihy, novény, prívesky, ruženčeky, sviece a obrazy. Všetko posvätené. Každý si niečo mohol odniesť domov. Bolo nám spolu veľmi dobre. Odniesli sme si poznanie a viac lásky k Panne Márii, s ktorou nám sestrička prednášala. Tento deň nám ostane vrytý v pamäti. Nezabudnem a zostanem v kontakte so sestričkou a s radosťou ju privítame u nás aj v budúcnosti. Pán Boh zaplať za všetky dary.

Eva z farnosti Najsvätejšieho Srdca v Sačurove.

.