Duchovná obnova o Zázračnej medaile a sv. Kataríne Labouré v Nitre

Tento víkend 22.8.-25.8.2019 som sa zúčastnila duchovnej obnovy o Zázračnej Medaile a svätej Kataríne Labouré v kňazskom seminári v Nitre. Prednášal nám prof. Waldemar Rakocy, ktorý patrí k expertom zaoberajúcimi sa mariánskymi zjaveniami v Paríži v roku 1830. O medailičke som už počula viaceré prednášky a táto bola zaujímavá aj tým, že každý symbol na medailičke bol biblicky podložený, vysvetlený. No aj keby som počula 100x to isté, opäť si rada všetko opakujem aj 101 krát.

.
Táto malá medaila vyjadruje Vykúpenie Pána Ježiša, zároveň vzťah Ježiša s Pannou Máriou, vzťah Ježiša k Cirkvi a vzťah Panny Márie k Cirkvi. Je na nej zobrazené Celé Vykúpenie. Taký dar nám dala Panna Mária. Ďalšie prednášky sa týkali svätej Kataríny Laboure, jej života, čností, predpovedí ďalších udalostí v Misijnej spoločnosti, v Spoločnosti dcér kresťanskej lásky a v Cirkvi. Mňa veľmi jej život zaujal aj preto, že ona si konala svedomito všetky svoje povinnosti, dodržiavala regulu, žila skromný život, bola tichá a ako svätá prišla do neba. Nebola mučeníčkou, nebola novátorkou (aj keď medaila bola vtedy novátorska), ona chcela byť nepoznaná. Panna Mária jej vyprosila od Pána tie čnosti, ktoré má Ona sama.

.
Okrem týchto vzácnych prednášok sa tohto stretnutia zúčastnili aj rôzne vetvy vincentskej rodiny a tak bolo hlavne v skupinkách  veľmi zaujímavé počuť, čo ktorá tá vetva robí, čím sa kto zaoberá. Teoreticky som to vedela, ale rozprávať sa o veciach konkrétne, bolo veľmi obohacujúce. Tiež niekedy stačil príjemný úsmev, žmurknutie, pozdrav aj záujem o nového človeka, stolovanie.

Mali sme možnosť vidieť premiéru filmu o Svätej Kataríne Labouré v prítomnosti režiséra a aj hercov, za čo sme veľmi vďační. Je a bude veľkým prínosom.

Veľmi ďakujem aj prítomným kňazom za slúženie svätých omší, sviatosti zmierenia, za hlboké duchovné rozhovory, oporu, podporu.

.
Chcem týmto poďakovať všetkým, čo nám toto stretnutie pripravili a aj všetkým, čo sa ho zúčastnili. Keďže sme jedna vincentská rodina, mali by sme sa aj naďalej stretávať, rozprávať sa, tieto vzťahy budovať a prehlbovať. Myslím, že je to nanajvýš potrebné ako v rodine, tak aj vo vincenskej rodine.

Vďačná Alžbeta Chochulová ZZM

∗∗∗
Z celého srdca ďakujeme za milostiplný čas, ktorý sme strávili v úžasnej spoločnosti otca Waldemara Rakocyho, za povzbudzujúce svedectvá sestier zdieľaných v skupinách, za neúnavnú a obetavú starostlivosť o nás všetkých, za všetkých vzácnych ľudí, ktorých sme na obnove stretli. Cestou sme sa zastavili u našej Mamičky na Starých Horách, aby sme sa poďakovali… Tešíme sa na ďalšie stretnutia nielen ZZM, ale celej veľkej rodiny Vincentových detí.
Ešte raz veľké PÁN BOH ZAPLAŤ!

Pavlinka, Jarka, Eva a Helena