DC a prijatie do aktívneho členstva – Prešov

Formačné dni pre členov ZZM na Slovensku

V ochotnej spolupráci s kňazmi vincentínmi: P. Ondrejom Skočíkom CM a Jozefom Garajom CM sme v roku 2015 začali polročnú formáciu pre členov Združenia Zázračnej medaily na Slovensku, ktorí majú záujem o aktívne členstvo a vytvorenie živého spoločenstva. Podľa štatútov Združenia Zázračnej medaily, kapitoly V., článku 12, je aktívne členstvo potrebné pre pôsobenie a rozvíjanie združenia v našej krajine. V blízkej budúcnosti je potrebné vytvoriť štruktúru združenia a jeho oficiálne vedenie, ktoré bude spolu s aktívnymi členmi mať účasť na živote a aktivitách združenia na Slovensku!

Prvý formačný polrok bol pre členov z okolia Nitry od januára do júna 2015 – do aktívneho členstva bolo prijatých 37 záujemcov. V apríli v roku 2016 sa ukončila formácia na Kysuciach, kde bolo prijatých 30 a v júli 2016 na Orave 32 aktívnych členov do Združenia Zázračnej medaily. 7.- 9. apríla 2017 sme duchovnou obnovou v Exercičnom dome SJ v Prešove ukončili polročnú formáciu pre členov východného Slovenska. Do ZZM bolo prijatých 45 aktívnych členov. /viď. fotogaléria/ Vo februári tohto roku, sme začali formačné dni pre Bratislavu a okolie, ktorá bude ukončená v lete. V jeseni začnú formačné dni na Považí.

Formácia prebieha v piatich stretnutiach raz za mesiac, je ukončená duchovnou obnovou a prijatím do aktívneho členstva ZZM – slávnostným obradom, pri ktorom sa novým členom odovzdávajú štatúty, dekrét a odznak združenia a zasvätia sa Panne Márii. Záujemcovia o aktívne členstvo majú možnosť prehĺbiť osobný vzťah Bohu a k Panne Márii, oboznámiť sa so štatútmi združenia, s jeho cirkevným, mariánskym a vincentským charakterom a pod. Majú možnosť zúčastňovať sa na slávení Eucharistie, spoločnej modlitbe, navzájom sa spoznať a tak vytvoriť pekné obohacujúce spoločenstvo. Počas stretnutí sa slobodne rozhodnú, či sa chcú stať aktívnymi členmi a napíšu list, kde vyjadria svoj vzťah k Panne Márii a svoju prosbu o prijatie!

.
Ďakujeme všetkým členom za spoločenstvo, ktoré môžeme vytvoriť v každej časti Slovenska. Ďakujeme za duchovnú obnovu v Prešove, P. Ondrejovi za krásne a obohacujúce a povzbudzujúce prednášky zamerané na blížiace sa Veľkonočné Trojdnie Ježišovho utrpenia, umučenia a vzkriesenia a za slávnostný priebeh sv. omše s prijatím do aktívneho členstva ZZM.

Bez hriechu počatá Panna Mária, nech nás vedie v službe Bohu i ľuďom a nech nás učí milovať a nech oroduje za nás, ktorí sa k nej utiekame a cez ňu sa dávame do služby jej Synovi Ježišovi Kristovi.

sestry vincentky