Formačné dni v Prešove

Formačné dni pre členov ZZM na východnom Slovensku

Dňa 18. septembra 2016 sa začali polročné formačné stretnutia v Prešove pre členov združenia z východného Slovenska..

Na formačných dňoch sme sa stretali v nedeľu raz do mesiaca, spolu 5 stretnutí: 18. septembra 2016, 13. novembra 2016, 11. decembra 2016, 22. januára 2017, 19. februára 2017. Posledné stretnutie bola duchovná obnova s prijatím do aktívneho členstva ZZM, tých ktorí prejavili záujem aktívne patriť do združenia, zasvätiť sa Panne Márii a tak posväcovať svoje rodiny!

Prvý formačný deň

Druhý formačný deň

 

Prešov – Nižná Šebastová a Pizzéria MARKELA bolo miestom našich stretnutí. Toto miesto je dostupné z každej strany, od Bardejova, z Košíc, spod Tatier i od Trebišova, je hneď pri hlavnej ceste, blízko zástavky.
Tu sme mali všetko zabezpečené a na sv. omšu sme sa prešli do farského kostola. Program dňa bol pestrý, približne od 9.00 hod. do 16.30 hod., mávali sme prednášky, video, modlitbu ruženca a pekné spoločenstvo.
Na týchto stretnutiach sa účastníci dozvedeli viac o tom, čo to znamená aktívne patriť do združenia a na konci sa mohli slobodne rozhodnúť, či sa chcú stať aktívnymi členmi ZZM. Prednášky a spoločné chvíle boli veľmi hodnotné a povzbudzujúce! Vďaka patrí pátrom vincentínom Jozefovi a Ondrejovi a dominikánovi pátrovi Matejovi. Tiež sr. Renáte a Veronike za odovzdanie svojich skúseností a osobného vzťahu k Panne Márii.

Tretí formačný deň

Štvrtý formačný deň

Piaty formačný deň

 

Veľká vďaka za všetko, čo sme mohli spolu prežiť, za nové priateľstvá a lásku k Panne Márii!
sestry vincentky a členovia ZZM