Formačné dni v Bratislave

Formačné dni pre členov ZZM na západnom Slovensku

4. februára 2017 sme s radosťou odštartovali polročnú formáciu pre členov združenia na západnom Slovensku – Bratislavu a okolie!

Miesto stretnutí bola Bratislava – Ružinov, farnosť sv. Vincenta de Paul. Je to vhodné miesto, s priestorom pod kostolom, kde sme mohli stretať. Hneď vedľa je reštaurácia, kde sme chodili na obed.

Prvý formačný deň

Druhý formačný deň

 

Ďalšie stretnutia boli v sobotu 18. marca 2017, 29. apríla 2017, 20. mája 2017 a 3. júna 2017. Na formačné dni prichádzali členovia z desiatich farností z Bratislavy a Záhoria, ktorí prejavili záujem aktívne patriť do združenia, zasvätiť sa Panne Márii a tak posväcovať svoje rodiny!

Program dňa bol pestrý, približne od 9.00 hod. do 16.30 hod., mávali sme prednášky, video, sv. omšu vo farskom kostole, modlitbu ruženca, pekné spoločenstvo.

Tretí formačný deň

Štvrtý formačný deň

Piaty formačný deň

 

Formácia prebieha pol roka v piatich stretnutiach, je ukončená duchovnou obnovou a prijatím do aktívneho členstva ZZM. Účasťou na stretnutiach sa prítomní podrobne oboznámili so združením cez vysvetľovanie štatútov. Boli to stretnutia modlitby, radosti, pokoja a vzájomného obohatenia!

sestry vincentky