Celoslovenský Zlet v Hlohovci

Cez víkend 8.-10.7.2022 sa v Hlohovci konal celoslovenský Zlet Združenia mariánskej mládeže. Na Zlete sa zúčastnilo viac ako 150 mladých zo všetkých kútov Slovenska. Hlavnou témou tohto ročníka bolo motto POSLÚŽim, ktoré vypovedá nielen o poslaní Združenia mariánskej mládeže, ale aj o charizme celej našej Vincentskej rodiny.

Súčasťou bohatého víkendového programu pre mladých zo Združenia bolo aj sobotné EXPO – prezentácia vetiev Vincentskej rodiny na Slovensku. Okrem sestričiek vincentiek, kňazov vincentínov či laických misionárov z MISEVI sme mali svoj stánok na EXPE aj my zo Združenia Zázračnej medaily. Na zvedavé otázky mladých o Zázračnej medaile a apoštoláte podomovej návštevy Panny Márie odpovedali sestrička Mária Gostíková DKL, Silvia Lehutová a Štefan Strieška s manželkou, ktorí spolu v minulosti patrili do Združenia mariánskej mládeže. Ako sme s úsmevom hovorili mladým, čo ste vyto sme boli my. A čo sme myto môžete byť v budúcnosti vy. ZZM sa javí byť prirodzeným pokračovaním života členov ZMM v dospelosti, špeciálne po založení rodiny.

.
Veľmi nás potešil fakt, že mnohé z detí poznajú apoštolát podomovej návštevy zo svojich rodín, že kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily prijímajú vo svojich domovoch.

Milí mládežníci, vyprosujeme vám požehnanie a vedenie Panny Márie Zázračnej medaily, ktorej sa zasväcujete. Nech ste pod jej láskavou ochranou, nech vás vedie všade tam, kde budete vo svojom živote postavení. Aby sa jej vplyv a vplyv charizmy sv. Vincenta pretavil do vašich skutkov.

Ďakujeme za pozvanie a prijatie, ďakujeme za to, že sme mohli byť súčasťou tejto milej akcie.

Silvia Lehutová AČ ZZM