Začiatok formácie v Nitre 2015

Srdečne Vás všetkých pozdravujeme!

Ako sme hovorili na posledných stretnutiach, že v roku 2015 začne formácia pre aktívnych členov Združenia, tak teraz prišla chvíľa, keď Vás chceme pozvať na 1. formačné stretnutie v Nitre v Provinciálnom dome sestier na Oravskej 10.

Tu je program stretnutia. Opýtajte vo svojich skupinách, kto by mal záujem, aj keď ešte nedal prihlášku, môže prísť, nebojte sa aktívneho členstva, nie je to nič, čo by ste nestíhali, alebo nezvládli, ide o posvätenie našich rodín!

Dúfame, že veľmi nenarušíme Váš rodinný život a budete sa môcť uvoľniť na tieto stretnutia:

  1.  24. januára 2015 /sobota/
  2.  15. februára 2015 /nedeľa/
  3.  21. marca 2015 /sobota/
  4.  26. apríla 2015 /nedeľa/
  5.  16. mája 2015 /sobota/
  6.  víkend od piatka večera 12. júna 2015, 13.júna 2015 v sobotu duchovná obnova do 14. júna 2015, kedy bude pri sv. omši slávnostné prijatie do aktívneho členstva Združenia Zázračnej medaily.

Formácia prebieha pol roka v šiestich stretnutiach, bude ukončená duchovnou obnovou, a prijatím do aktívneho členstva ZZM. Iné duchovné cvičenia pre ZZM tu v Nitre na jar nebudú, preto môžu prísť aj iní zo skupiniek, ktorí budú mať záujem. Nedalo sa nám vždy dať stretnutie na sobotu, preto bude aj v nedeľu. Ak by Vám niektorý dátum nevyhovoval, alebo by bola nejaká prekážka pre, ktorú sa nemôžete zúčastniť, to čo budeme preberať a prednášať, Vám môžeme poslať dodatočne, aby ste si to doplnili. Veríme, že to budú pre Vás stretnutia modlitby, radosti, pokoja a obohatenia!

Budem Vám vďačná ak potvrdíte svoju účasť na prvom stretnutí!
Veľká vďaka! Tešíme sa na Vás!

S úctou a láskou sestry vincentky

 

Po formačných dňoch…..

Vďaka Bohu, vďaka Panne Márii, vďaka prednášajúcim pátrom – p. Ondrejovi Skočíkovi CM, dp. Róbertovi Dormanovi, špirituálovi Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre – a vďaka sestrám Veronike Gergelovej, Renáte Bezákovej, Gemme Blaškovej a ďalším sestrám vincentkám, ktoré sa starali o priebeh všetkých stretnutí počas polročnej formácie, ktorá začala od januára 2015. Zúčastnili sa na nej všeobecní členovia združenia z nitrianskeho regiónu, ktorí vyjadrili túžbu byť aktívnymi členmi.

Okrem vytvorenia krásneho spoločenstva modlitby a nových priateľstiev. Náplňou formačných dní boli prednášky, zamerané na prehĺbenie úcty a lásky k Panne Márii a k Svätému Písmu. Rozoberanie jednotlivých bodov Štatútov združenia nám umožnilo hlbšie poznať jeho spiritualitu a nahliadnuť do vincentskej charizmy. Z každého formačného dňa sme odchádzali duchovne veľmi obohatení a povzbudení.

Janka Slobodníková AČ ZZM