Úvahy a zamyslenia na každý deň – november

V tomto roku slávime 190. výročie daru Zázračnej medaily. Nech je to rok vďačnosti za tento vzácny dar a nech je to aj rok novej horlivosti v mariánskom apoštoláte  na príhovor sv. Kataríny Labouré.

Každý deň bude pridaná úvaha na daný deň, ktorú si môžete prečítať, zdieľať, stiahnuť, alebo vytlačiť. Celá publikácia úvah bude dostupná na stiahnutie po ukončení denných úvah.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.