Stretnutie aktívnych členov v Bratislave

Nový rok 2018 sme začali stretnutím v Bratislave v Ružinove u našich pátrov vincentínov, v sobotu 13. januára, kde sme sa spoločne stretli aktívni aj všeobecní členovia z Bratislavy a Záhoria. Po polročnej formácii sme sa takto stretli po siedmych mesiacoch, aby sme sa opäť vzájomne povzbudili. Tento krát bolo stretnutie zamerané na oživenie lásky k sv. omši a jej plnohodnotnému prežívaniu. Pozerali sme film Najväčší zo zázrakov.

Po sv. omši v kaplnke Panny Márie Zázračnej medaily, ktorú slúžil pán farár P. Peter Šaradin CM, bola zaujímavá prednáška sr. Renáty o vieroučnom posolstve Zázračnej medaily. Po dobrom obede sme „odleteli“ na pár minút do Paríža, do našej kaplnky zjavenia na rue de Bac cez prezentáciu fotiek a hovoreného slova. Bola to ako ochutnávka s pozvaním na púť za Pannou Máriou Zázračnej medaily. A tí, ktorí tam už boli si oživili spomienky. Na záver stretnutia sme sa presunuli opäť do kaplnky Panny Márie na krátku adoráciu spojenú s hovoreným slovom a modlitbou ruženca. Všetci sme boli naplnení radosťou a vďačnosťou za chvíle, ktoré sme spoločne prežili spolu s Pannou Máriou.

vďačné sestry vincentky

.