Slávnostná svätá omša v Malackách

V sobotu 25.11.2017 sa v našej farnosti Malacky, vo františkánskom chráme Nepoškvrneného počatia Panny Márie, uskutočnilo večerné slávnostné modlitbové stretnutie členov ZZM a farníkov. Toto nádherné podujatie organizovali členovia ZZM farnosti Malacky, filiálky Kostolište a farníci pri príležitosti výročia sviatku Panny Márie Zázračnej medaily. 27.11.1830 sa Panna Mária zjavila sr. Kataríne Labouré v Materskom dome Spoločnosti dcér kresťanskej lásky v Paríži na rue de Bac.

Slávnosť sme začali o 17:45 modlitbou posvätného radostného ruženca, ktorý predmodlievali naše koordinátorky.
Po každom desiatku sa rozozvučal kostol krásnym spevom povzdychu

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame“

do ktorého sa zapojili všetci veriaci. Pokračovali sme slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval páter Mgr. Emil Hoffmann CM, provinciálny sekretár Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul a koncelebrantom bol náš pán farár ThDr. ICLic. Miloš Kohútek, PhD. Svätá omša bola obetovaná za všetkých farníkov. V homílií sa nám prihovoril páter Hoffmann, ktorá sa niesla v mariánskom a vincentínskom duchu.

.
Na konci slávnostnej sv. omši, pred záverečným požehnaním, sme opäť upreli svoj pohľad na našu Nebeskú Matku Pannu Máriu, ktorú máme vyobrazenú v nadživotnej veľkosti nad hlavným oltárom. Všetci – celá farnosť – sme sa Jej zasvätili. Na stolíkoch pri východe z kostola boli pripravené požehnané medailičky, ktoré si mohli veriaci vziať.

Po sv. omši sme sa presunuli do pastoračného centra, kde bolo pripravené agapé. Všetci sme sa tam mohli stretnúť  a porozprávať sa o hodnotne strávenom večere. Mali sme prekrásny duchovný zážitok, kde sme načerpali povzbudenie a posilu do nášho života a nastávajúceho adventného obdobia. Páter Hoffmann a náš pán farár sa venovali veriacim a viedli veľa zaujímavých rozhovorov.

.
Na slávnosti sa zúčastnilo veľké množstvo farníkov a rodín, ktoré prijímajú kaplnku Panny Márie. Prišlo aj veľa miništrantov, hlavne z týchto rodín. Rodiny sa zapojili aj do prinášania obetných darov. Slávnosti sa zúčastnila aj redaktorka Anna Božková z rádia Lumen. Oba odvysielané príspevky sa nachádzajú TU a TU.

Veľmi pekne ďakujeme nášmu pánovi farárovi vdp. Kohútkovi a pátrovi Hoffmannovi. Ďakujeme aj našim kaplánom, ktorí počas celej slávnostnej svätej omši spovedali. Naša vďaka patrí aj všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili
do prípravy a nádherného slávenia tejto slávnosti.

.
Nech náš Pán Ježiš Kristus, a naša nebeská Matka Panna Mária, vypočujú naše prosby a udelia tie milosti, ktoré najviac potrebujeme.

aktívna členka ZZM
.