Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie vo farnosti Nové Sady

Naša farnosť Nové Sady na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie presne po roku zažila opäť nezabudnuteľné chvíle, keď sestra Mária prišla medzi nás, aby nielen povzbudila, ale aj obohatila o ďalšie skutočnosti, ktoré sprevádzajú putovanie kaplnky Panny Marie.
Sprítomnila nám aj zjavenia Ježišovo Srdce sestre Gabrielle Borgarino a posolstvo pre nás. Ruženec k Božej prozreteľnosti Ježišovo Srdca, ktorý nás naučila modliť sa, nech nás sprevádza nielen v ťažkých, ale aj v radostných chvíľach.
A všetkým nám by som chcela vyprosiť vnímavé a ochotné srdcia na vnuknutia Božieho Srdca a vnášať Božieho ducha do našich vzťahov. S pomocou našej nebeskej matky Panny Márie je to ľahšie.

Bez hriechu počatá Panna Mária oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

koordinátorka Anka

.