Návšteva vo farnosti Bajerov

Dňa 10. septembra 2023 bola v našej farnosti prezentácia Združenia Zázračnej medaily. Ďakujeme za dnešné nedeľné stretnutie so sestrou Gemmou, vincentkou z Košíc, ktorá je v službe ZZM a má na starosti východné Slovensko. Vo farskom kostole sv. Michala archanjela v Bajerove a vo filiálkach Rokycany, Žipov a Brežany pri sv. omšiach v sobotu a v nedeľu predstavila apoštolát Podomovú návštevu Panny Márie a rozdala nám Zázračnú medailu. Popoludní o druhej sme sa stretli veriaci zo všetkých dedín farnosti na podrobnejšiu prezentáciu o ZZM a vypočuli sme si mnohé svedectvá o pôsobení Panny Márie. Ďakujeme sestre Gemme a duchovnému otcovi Martinovi Ferčákovi za toto milostivé popoludnie. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame.

Alenka Ivanková, vedúca ZZM