Rok vincentskej spolupráce

Rím 30. január 2015

Drahí vedúci predstavitelia medzinárodnej vincentskej rodiny!

Každý rok vyzývame vincentskú rodinu, aby upriamila svoju pozornosť na jednu výnimočnú tému, ktorá nám poskytne možnosť prehĺbiť chápanie našej spoločnej vincentskej charizmy.

Chceme nazvať tento rok 2015 „Rokom vincentskej spolupráce“.

Našou témou bude: „Spoločne v Kristovi, my, vincentská rodina, robíme svet iným.“

Chceme požiadať, aby sa počas tohto roku rozličné úrovne vincentskej rodiny (miestnej, regionálnej alebo medzinárodnej) vydali na cestu slávenia, jednoty, spoznávania sa a služby spolu s druhými. Všetky tieto iniciatívy bude koordinovať Komisia pre spoluprácu vincentskej rodiny (VFCC – skratka z angličtiny).

Tento rok spolupráce začne na sviatok Turíc 24. mája 2015 a ukončí sa tým istým sviatkom Turíc, ale 15. mája roku 2016.

Všetci poznáme spôsob, akým je spolupráca zakorenená v našej charizme vincentskej rodiny hlavne skrze svedectvo našich zakladateľov. Rovnako si uvedomujeme, že účinnosť našej služby závisí od našej ochoty slúžiť tým, ktorí žijú v chudobe.

Ďalej predkladáme tri orientačné smery pre rozličné podujatia pre tento rok:

1. Sláviť

Čoskoro pošleme otvorený list vincentskej rodine, v ktorom vám dáme určité podnety a návrhy pre slávenie dvoch slávností: Turíc a niektorých slávnostných dní vincentskej rodiny. Nebudú sa však organizovať medzinárodné stretnutia, ale všetky slávenia sa budú uskutočňovať na miestnej a regionálnej úrovni.

Tiež plánujeme zahrnúť do tohto úmyslu slávenie Svetového dňa modlitby v sobotu 27. septembra 2015.

2. Zjednotiť a spoznať sa

Už odteraz pozývame vincentskú rodinu, aby na facebookovskej stránke vincentskej spolupráce alebo na stránke www.famvin.org zverejnila svoje fotografie a modlitby, ktoré vzniknú v Roku vincentskej spolupráce. Tak isto máme v úmysle zozbierať a podeliť sa o niektoré skúsenosti zo spolupráce v službe, aby sme ich zverejnili na Facebooku a na famvin.org. Pozývame tiež členov Rady spolupráce vincentskej rodiny, aby povzbudili jednotlivé skupiny zverejniť svoju službu a činnosť.

Želáme si, aby nám táto forma komunikácie umožnila lepšie sa spoznať. Každý týždeň bude mať priestor na prezentovanie sa vždy iná vetva vincentskej rodiny.

3. Slúžiť

Bude uverejnené svedectvo pátra Eli Chaveza dos Santos o spolupráci. Vyzývame členov, aby sa takým istým spôsobom podelili o svoje skúsenosti zo spolupráce v službe.

Vyššie spomínaná komisia VFCC uvažuje nad možnosťou uskutočniť formačné stretnutia zamerané na spoluprácu. Program aktívnej spolupráce vincentskej rodiny (VFCAP – skratka z angličtiny) sa konal v Paríži v rokoch 2013 a 2014 a zúčastnilo sa na ňom vyše 70 členov vincentskej rodiny. Prosím účastníkov tohto stretnutia, aby na internete vo videu zverejnili svoje skúsenosti zo vzájomného zdieľania sa, berúc do úvahy úsilie o osobnú spoluprácu a spoluprácu v rámci jednotlivých vetiev. Týmto pomôžeme rozvoju želanej spolupráce.

Ako vidíte, máme veľa aktivít, ktorými môžeme osláviť tento mimoriadny rok v rámci vincentskej rodiny. Už teraz ďakujeme za vašu pomoc pri uskutočňovaní týchto aktivít v rámci vetiev vincentskej rodiny a jej spolupracovníkov. Veľmi pekne vám ďakujeme za vašu vynaliezavosť pri vytváraní tejto čnosti spolupráce, ktorá dáva našej charizme jej špeciálny charakter a účinok.

Pokračujúc s prípravami na slávenie, ktoré bude prebiehať celý rok, rád by som vás pozval, aby ste sa podelili o svoje úvahy nad témou spolupráce. Tiež prosím tých, ktorí by sa chceli zapojiť, aby mi poslali krátku reflexiu na nasledujúce otázky:

a) Aké pocity v tebe vyvoláva spolupráca vo vincentskej rodine?

b) Ako vyzerá tvoja spolupráca s ostatnými vetvami vincentskej rodiny?

c) Aká je tvoja vízia o spolupráci vincentskej rodiny?

 

Pošlite mi, prosím, svoje úvahy do 1. mája 2015.
Rád by som tiež vyzval vedúcich vincentskej rodiny na národnej úrovni, aby uvažovali nad touto témou a podelili sa o svoje úvahy s miestnymi členmi.

Váš priateľ vo sv. Vincentovi

Gregory Gay, CM
generálny predstavený

.