Požehnanie kaplnky vo Zvolene

Zavolajte mame na telefónne číslo Bez hriechu počatá Panna Mária…

V nedeľu 25.4.2021 prišiel do našej farnosti Božského Srdca Ježišovho Zvolen – Sekier P.  Pavol Noga z rehole vincentínov, aby nám posvätil a odovzdal kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily. V úžasnej kázni P. Pavol povedal, že Boh je do nás zaľúbený a robí všetko. Posiela Matku, aby chodila po našich rodinách a priniesla Krista, Dobrého pastiera, ktorý je stále s nami. Panna Mária sa zjavila sv. Kataríne Labouré v čase krízy, keď sa vo Francúzsku schyľovalo k revolúcii. A to je matka. Zavolajte Pannu Máriu na telefónne číslo Bez hriechu počatá Panna Mária… Ona pomôže. Len jej povedzme: „Mama, je zle, neviem, čo mám robiť…“ A Ona pomôže. P. Noga povedal, že aj naša farnosť potrebuje zázraky a my budeme tiež svedkami týchto zázrakov, ak to Pánu Bohu dovolíme.

.
Po požehnaní a odovzdaní tejto kaplnky do našej rodiny som sa už tešila, keď ju budeme mať doma celý týždeň a modliť sa spolu s Pannou Máriou za požehnanie pre celú rodinu a za jej potreby. Keď sme prišli domov aj s kaplnkou,  po jej otvorení sme pocítili dotyk samého neba.

Emília Pacherová