Duchovná obnova 15.5.2021 – online + záznam

Milovaní vedúci a vedúce skupiniek, láska Ducha Svätého nech je rozliata v našich srdciach. Píšem Vám v predvečer sviatku sv. Lujzy, zakladateľky Spoločnosti dcér kresťanskej lásky, a na jej príhovor Vám všetky sestry vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania, darov Ducha Svätého a všetkého, čo potrebujete pre dušu, ducha i telo. Pán Boh zaplať za všetku Vašu obetavú prácu vo farnostiach a vo svojom okolí, za všetky Vaše modlitby a obety. Nech Vám to dobrotivý Pán Boh a Panna Mária bohato odmenia.

V sobotu 15. mája budeme mať v Nitre pre celé ZZM duchovnú obnovu on line, a preto Vás chcem poprosiť, aby ste
si vytlačili plagátik, ktorý máte v prílohe, dali na nástenku v kostole (ak je to možné) a aby ste poprosili Vášho duchovného správcu, aby to zajtra 9. mája vyhlásil aj vo farských oznamoch (môže sa aj cez týždeň ešte pripomenúť). Duchovná obnova začne o 9. hodine prednáškou P. Ondreja Skočíka CM. Po krátkej prestávke bude v kaplnke provinciálneho domu v Nitre adorácia, sv. ruženec a duchovná obnova vyvrcholí sv. omšou, ktorá začne o 11,45 hod.

Duchovnú obnovu budeme streamovať cez facebookový profil Združenia Zázračnej medaily,

 link: https://www.facebook.com/zdruzeniezazracnejmedaily/

 

Záznam z duchovnej obnovy:

Prednáška P. Ondreja Skočíka CM – na tému Závisť

Moderovaná adorácia – Dobrý pastier

Radostný ruženec so zamysleniami

Svätá omša

zdieľajte - lajkujte :-)