Požehnanie kaplnky v Bardejove

17. február 2023 bol pre nás jeden ďalší z významných a pamätných dní. V tento pekný piatkový večer sme prežívali znova veľkú radosť. Do našej farnosti Svätej rodiny v Bardejove na Vinbargu zavítala rehoľná sestra Mária dkl (vincentka). Prišla nás povzbudiť a zároveň predstaviť udalosti zjavenia Panny Márie Zázračnej medaily, zvlášť členom novej, v poradí už šiestej skupinky, ktorá bude fungovať v našej mladej farnosti. Bolo to veľmi pekné predstavenie a povzbudenie zvlášť, keď pri predstavovaní udalostí samotného zjavenia použila živých detských „hercov“, ktorí stvárňovali postavy Panny Márie, anjela a svätú Katarínu. Počas slávnostnej svätej omše požehnal kaplnku Panny Márie vdp. Marián Ondriáš SDB. Po modlitbe prijatia ich odovzdal prvej rodine, ktorá ju s láskou a úprimnou radosťou prijala.

.

Uvedomili sme si však ešte jeden zaujímavý detail: Všetky doterajšie kaplnky prijímali iba matky rodín, otcovia chýbali. Škoda, lebo otec – ako, hlava rodiny, ako ten, ktorý si uvedomuje a týmto gestom dáva najavo, že je zodpovedný za svoju rodinu, chýbal. To nás vedie k zamysleniu sa nad tým, aký dôležitý je otec v rodine a aké je dôležité, aby rodina bola pospolu.

.

Päť kaplniek putuje v týždňových intervaloch medzi rodinami našej farnosti v rámci Podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily do ktorej sa prihlásilo doteraz 100 rodín. Veľmi sa tešíme, že pribudlo ďalších 21 rodín, do ktorých bude putovať ďalšia v poradí už šiesta kaplnka.

Máme nádej, že táto iniciatíva prinesie hojnosť Božích milostí a požehnania zúčastneným rodinám i celej farnosti.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!

Marta Tkáčová

.