DC ZZM v Prešove

Začalo obdobie pôstu a Boh chce, aby sme sa odpútali od pozemských vecí a obrátili sa k Nemu ako k zdroju života. A tak mnohí členovia ZZM (bolo nás 40 z okolia Prešova), ktorí sme využili príležitosť zúčastniť sa pred pôstnym obdobím duchovných cvičení v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove. Duchovné cvičenia boli v dňoch 17. – 19. februára 2023.

Exercitátor týchto duchovných cvičení bol Vdp. Milan Hvizdoš, ktorý dlhé roky spovedá v Medžugorí. Bolo na ňom vidieť, že je z Máriinej školy. Tá láska k Panne Márii z neho vyžarovala vnútorne aj navonok. Celé duchovné cvičenia zabezpečovala a program s láskou pripravovala naša nesmierne obetavá sr. Mária Gostíková. A Panna Mária sa postarala, aby mala sestra Mária aj pomocníčku, a tou bola sr. Alenka Jurkyová, ktorú sme si od prvej chvíle tiež veľmi obľúbili.

.

Program bol bohatý a duchovný zážitok tiež. Mali sme každý deň sv. omšu a sv. ruženec. V piatok bola celonočná adorácia. Prednášky boli štyri, zamerané na Pannu Máriu a jej vieru. Nechýbala ani sviatosť zmierenia, ruženec k Božej prozreteľnosti a Korunka BM. Veľmi nás oslovila akadémia: 7-tajomstiev Eucharistie. Sestričky nám premietli aj dva dobré filmy, z ktorých sme tiež načerpali do ďalších dní svojho života.

Na záver duchovných cvičení nám Vdp. Hvizdoš porozprával zážitky, svedectvá a postrehy z Medžugoria. Aj sestra Alenka nám prezradila niečo zo svojho života o tom, že Boh je verný vo svojich prisľúbeniach. Bola 38 rokov na misiách v Ríme a mala možnosť viackrát sa stretnúť aj s troma pápežmi.

Požehnané dni s trpiacim Kristom a jeho zachraňujúcej lásky.

S láskou vás všetkých objíma členka ZZM
Hatoková Mária

.