Návšteva vo farnosti Ladce

Návšteva sestry Márie zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
30.4.-1.5.2022 v RK farnosti Ladce

Mala som možnosť stretnúť sa so sestrou Máriou aj v sobotu v kaplnke v Tunežiciach a tiež v nedeľu vo farskom kostole Božieho milosrdenstva.

Z rozprávania sestry Márie bolo jasné, čím sú stretnutie a následne zjavenia sv. Kataríny Labouré výnimočné. Ale to nebolo to, čo ma najviac upútalo, nakoľko som to už poznala z rozprávania inej dcéry kresťanskej lásky. Nádherné na rozprávaní sestry Márie bolo, že i keď hovorila o nádhernom stretnutí sv. Katarínky s Pannou Máriou, o ich mieste stretnutia, o Panne Márii a jej výnimočnosti a úlohe v Cirkvi, o vzniku Zázračnej medaily, o svedectvách so Zázračnou medailou, o putovných kaplnkách a svedectvách, vždy upriamovala pozornosť na Boha, jeho lásku k nám, na jeho milosrdenstvo a túžbu byť nám nablízku a pomáhať nám. Lebo Boh je na prvom mieste.

.
Úžasné bolo, keď sestra Mária zapojila v nedeľu do rozprávania aj deti a ukázali nám názorne stretnutie sv. Katarínky
s Pannou Máriou, určite to bol pre deti zážitok a cítili sa nádherne užitočné a potrebné. Skutočne by som im priala viac takýchto stretnutí, pretože bezprostrednosť a láskavosť sestry Márie im nedala možnosť na výhovorky a ešte boli povzbudené otcom Jozefom (Mons. Jozef Petráš – správca farnosti Ladce). Bolo to úžasné.

Na stretnutí popoludní v Kostole Božieho milosrdenstva som pocítila silnú spätosť so sv. Katarínkou. Ako keby som to bola aj ja, kto kľačí pri nohách našej nebeskej Matky a prosí o odpustenie, že pre moje hriechy musel jej Syn tak veľmi trpieť. Kľačím a plačem. A ona s láskou, obrovskou láskou pohladí moje vlasy a ľavou rukou ukáže na oltár: „Prichádzajte k tomuto oltáru, kde obsiahnete hojné milosti!“ …a smrť jej Syna, Božieho Syna, nášho Pána, Kráľa kráľov, nebude zbytočná.

Som veľmi vďačná, že sme sa mohli stať členmi Združenia zázračnej medaile. Nech Boh žehná všetkých, ktorí sa o to akokoľvek zaslúžili.

Pochválený buď Ježiš Kristus.
Katka Filiačová