Návšteva vo farnosti Dojč a filiálke Šajdíkove Humence

V nedeľu 12.septembra, kedy oslavujeme Najsvätejšieho Mena Panny Márie, sme v našej farnosti v tento sviatočný deň dostali veľkú Božiu milosť. Prišli k nám sestry vincentky z rehole sv. Vincenta, aby nám predstavili Podomovú návštevu Panny Márie Zázračnej medaily.
Sestra Mária sa najprv prihovorila farníkom vo filiálnom kostole sv. Augustína v Šajdíkových Humenciach, kde hovorila
o význame kaplnky vo farnosti aj o pôvode Zázračnej medaily.

Poobede sme sa stretli pri kaplnke Najsvätejšej Trojice v Dojči, kde nám sestrička premietla prezentáciu a predstavila nám Združenie Zázračnej medaily, jeho apoštolát a priblížila nám Podomovú návštevu Panny Márie. V prezentácií sme tiež mohli počuť o sv. Kataríne Labouré a Zjavení Panny Márie, pri ktorých nám darovala Zázračnú medailu. Vysvetlila nám jej význam a tiež symboly, ktoré sú na nej zobrazené.

.
Po prezentácii nás sestra Renáta povzbudila svedectvami a prerozprávala nám množstvo zázrakov, ktoré sa udiali vďaka modlitbám a viere ľudí počas putovania kaplnky v rodinách. Povedala nám, že Panna Mária má pripravené milosti pre všetkých, ktorí ju s dôverou a láskou prosia. Bol to veľmi krásny a požehnaný čas, kedy sme mnohí mohli cítiť lásku Nebeskej Matky, ktorá sa dotýkala mnohých sŕdc.

Žijeme náročné časy, a preto sme veľmi vďační za túto Božiu milosť. Kaplnka Panny Márie je pre farnosť veľkým požehnaním a posilou pre našu vieru. Zvlášť v tejto ťažkej dobe, kedy chýba spoločná modlitba v rodinách.

Dúfame, že sa čoskoro všetci stretneme na slávnostnej svätej omši, keď k nám zavíta páter vincentín, aby požehnal kaplnky a Panna Mária, tak mohla začať putovať po rodinách.
Drahá Panna Mária, prosíme Ťa, cez Tvoje prečisté ruky vypros nám všetky milosti, ktoré má nebeský Otec pripravené pre naše rodiny aj pre celú našu farnosť.

Bez hriechu počatá Panna Mária oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame.

Miriam