Materiály zo života svätého Vincenta de Paul – na stiahnutie

PUTOVANIE RELIKVIÍ SV. VINCENTA DE PAUL
PO FARNOSTIACH NA SLOVENSKU
(sprievodné slovo k materiálom)

 

Príprava na príchod relikvií sv. Vincenta de Paul (čítaj d Pol), môže byť pre farnosť duchovnou obnovou, ktorá spočíva v zoznámení sa so životom a posolstvom sv. Vincenta počas deviatich dní – NOVÉNY.

Ponúkame materiály, ktoré Vám môžu k tomu napomôcť:

– na začiatku deviatnika/novény môžete použiť niektorú prezentáciu, video alebo film, ktorý sa premietne v kostole, či pastoračných priestoroch a

– začať deviatnik/novénu spojenú s litáním a modlitbou k sv. Vincentovi,  pre vyprosenie nejakej milosti – vyberte si z ponuky, ktorá Vám bude vyhovovať. Úvahy novény majú veriacim vo farnosti priblížiť životnú cestu Vincenta de Paul. Texty môže čítať osobitne lektor, prípadne dvaja striedavo;

– počas deviatich dní si môžete vybrať z pripravených hodnotných a pútavých materiálov, sú to rôzne zamyslenia zo života a služby sv. Vincenta a použiť ich pri príhovoroch na sv. omšiach pre kňazov, či na stretnutia do spoločenstiev, aby ste sa so sv. Vincentom de Paul viac zoznámili, viac spoznali tohto výnimočného svätca a keď prídu relikvie, aby Vám bol bližší a vzácnejší;

– pre deti do školy alebo na stretko sú pripravené aktivity, kvízy….. zo života sv. Vincenta.

Počas prítomnosti relikvií vo farnosti, v kostole ponúkame materiály, ktoré si môžete vybrať: 

– liturgická príručka, kde je privítanie a rozlúčka s relikviami spojená s modlitbou ranných, či večerných chvál; spojená s Bohoslužbou Slova;

sv. omša k úcte sv. Vincenta de Paul, zo spomienky v misáli alebo Vincentský misál s omšovými textami zo sviatku sv. Vincenta bude putovať s relikviami;

modlitba posvätného ruženca s myšlienkami sv. Vincenta;

adorácia Sviatosti Oltárnej spojená s úvahami zo života sv. Vincenta alebo podľa vlastného uváženia, spojená s chválami a prosbami;

akadémia do kostola, či pastoračných priestorov je hudobno – slovné pásmo spojené s obrázkami prezentácie zo života sv. Vincenta de Paul. Texty môže čítať osobitne lektor, prípadne viacerí – striedavo;

hudba k hovorenému slovu, texty a piesne o sv. Vincentovi de Paul;

 

Na stiahnutie:

Liturgická príručka

Adorácia so sv. Vincentom de Paul

Akadémia – posolstvo sv. Vincenta de Paul – Srdce (text)

Akadémia – posolstvo sv. Vincenta de Paul – Srdce  (prezentácia)

Akadémia – posolstvo sv. Vincenta de Paul – Proroctvo a nádej (text)

Akadémia – posolstvo sv. Vincenta de Paul – Proroctvo a nádej (prezentácia)

Deviatnik, litánie a prosby k sv. Vincentovi

Modlitba svätého ruženca so sv. Vincentom de Paul

Sv. Vincent de Paul – život a služba  (prezentácia)

Film – Sv. Vincent de Paul – jeho život a služba

Hudba ku akadémiam, adorácii

Texty piesní, noty a nahrávky

Zamyslenia zo života sv. Vincenta de Paul

Zo života sv. Vincenta pre školy