farnosť Bratislava – Dúbravka

Dátum vzniku vo farnosti: 23.10.2010
Počet kaplniek a skupín: 8

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Dátum vzniku: 1.12.2018
Počet kaplniek a skupín: 1

zdieľajte - lajkujte :-)