Charitatívna zbierka v Malackách

Drahý priatelia a ctitelia Panny Márie.
Pod záštitou Združenia Zázračnej medaily a farnosti Malacky sa podarilo zorganizovať nádherné podujatie – charitatívnu zbierku.
Na plagáte sú vymenované veci, ktoré sa budú zbierať. Cez farské oznamy a v skupinách podomovej návštevy sa táto informácia dostala ku každému.

.
Táto zbierka vznikla hlavne našou snahou, ako členov združenia, pomôcť ľuďom v núdzi. Veci ktoré pozbierame, pôjdu sociálne slabším rodinám a ľuďom u nás na Slovensku. Nie do zahraničia.

Veľmi pekne ďakujeme za Vašu pomoc a modlitby. Nech Vám Panna Mária vyprosí u nášho Pána milosti o ktoré prosíte a odmení za Vašu solidaritu a štedrosť. Ďakujeme každému kto akokoľvek pomohol pri jarnej a jesennej charitatívnej zbierke.

Katarína AČ ZZM Malacky