Púť ZZM do kaplnky v Paríži

Pútnický zájazd do Paríža.

Som jedna z nášho Združenia Zázračnej medaily. Preto nemusím opisovať to nadšenie, keď mi bola ponúknutá možnosť zúčastniť sa púte do Paríža za vzácnou Pannou Máriou, našou drahou Matkou. Áno do Paríža, priamo na to miesto, kde sa naša Panna Mária zjavila sv. Kataríne Labouré v r. 1830, aby nám prostredníctvom tejto sestry odovzdala vzácne posolstvá a nádej.

Púte sa zúčastnilo 31 ľudí z celého Slovenska, ktorú na vysokej profesionálnej úrovni zorganizovali p. Silvia Lehutová so sr. Gemmou. Pozvanie prijal aj P. Mgr. Milan Grossmann CM, kaplán z farnosti Bratislava – Prievoz v Ružinove, kostol sv. Vincenta de Paul, ktorý na jedinečných miestach v Paríži odslúžil sväté omše. Všetkým veľká vďaka.

.
Naša púť začala v sobotu 23.09.017 príletom do Paríža vo večerných hodinách. Ubytovaní sme boli priamo v centre Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul na rue de Sevrès. Tu nás srdečne privítali slovenské sestričky, ktoré slúžia v Materskom dome Spoločnosti dcér kresťanskej lásky v Paríži na rue de Bac, kde sa nachádza kaplnka Zázračnej medaily.

.
Na druhý deň ráno po raňajkách sme sa nedočkavo presunuli na rue du Bac, kde sme plní očakávania navštívili kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily. Toto nádherné miesto so vzácnymi relikviami a najmä so silnou prítomnosťou Panny Márie sa hlboko dotklo každého z prítomných. Počas púte, aj napriek naplnenému programu, sme využili  každú príležitosť, zotrvať tu s Pannou Máriou.

.
Sprevádzala nás sr. Klára zo Slovenska, ktorá tu bola služobne celý mesiac september. Pripravila pre nás pútavú prehliadku štvrte, kde bolo Opátstvo sv. Lazára (podľa tohto miesta kňazom zostalo pomenovanie lazaristi), kde pôsobil sv. Vincent de Paul spolu so sv. Lujzou de Marillac. Z tohto miesta boli organizované všetky ich aktivity a diela v prospech chudobných. Tu sa konali duchovné cvičenia a formačné stretnutia pre kňazov, kňazi odchádzali na „Ľudové misie“ po dedinách. Bol tu dom pre nájdené deti, útulok pre starých, psychicky chorých. Revolúcia a vojny, tieto miesta a diela vydrancovali a úplne zničili. Po 400 rokoch tu zostali len pamätné tabule a veľký obraz tváre sv. Vincenta na stene jednej výškovej budovy.

.
Navštívili sme kostol sv. Vavrinca, ktorý bol za čias sv. Vincenta farským kostolom Misijnej spoločnosti aj Dcér kresťanskej lásky. Ďalej sme navštívili kostol sv. Štefana, Pantheon, Univerzitu la Sorbonne, Luxemburské záhrady, kostol Saint Sulpice.

.
Popoludní sme sa vrátili napäť do našej kaplnky Zázračnej medaily, kde bola pre nás pripravená aj videoprezentácia o živote a zjaveniach sv. Kataríny Labouré. Na tomto posvätnom mieste sme mali aj nedeľnú sv. omšu.

.
Neskôr sme sa presunuli opäť do centra, kde pri neďalekej Champs Elysées sme mali spoločnú večeru, následne prehliadku Víťazného oblúka odkiaľ sme si užili aj panoramatický výhľad na Paríž.

.
Na rue de Sevrès v kostole sv. Vincenta, kde sa nachádzajú vzácne relikvie sv. Vincenta, sme sa na tretí deň zúčastnili sv. omše, ktorú slúžil náš kňaz P. Milan Grossmann CM. Pomodlili sme sa spoločne ruženec a mali sme prehliadku kostola sv. Vincenta a vincentského múzeua s mnohými pamiatkami na sv. Vincenta de Paul.

.
Neskôr sa k nám pripojila sprievodkyňa p. Mihálová, s ktorou sme prešli ďalšie známe pútnické, či turistické miesta Paríža, Invalidovňu s Dómom, Eiffelovu vežu, katedrálu Notre Dame, Justičný palác na pravom brehu Seiny, kde je možné vidieť tzv. Brucho Paríža – Les Halles, centrálnu Radnicu Paríža,… a na koniec dňa večerná plavba loďou po Seine.

.
Posledný deň (26.09.2017) ráno sa v kaplnke Zázračnej medaily konala svätá omša. Po nej sme zotrvali v kaplnke na osobnej modlitbe a rozlúčke s Pannou Máriou. Našu púť sme ukončili návštevou unikátnej katedrály Sacre Coeur a zaujímavého okolia. Čas rýchlo plynul. Nastala chvíľa, kedy naša púť dospela ku koncu. Posledné momenty a už sme sedeli v autobuse, ktorý smeroval na letisko.

.
Na bratislavskom letisku, plní zážitkov, dojmov a nových poznaní sme sa rozlúčili s prísľubom, že aj nabudúce… Vďaka Ti, Panna Mária, za Tvoju mocnú ochranu a pomoc, ktorú sme cítili na každom kroku našej radostnej a požehnanej púte!

.

„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame!“

pútnička Renáta

 

 

zdieľajte - lajkujte :-)