Prvý formačný deň v Lokci

Dňa 14. februára 2016, prvou pôstnou nedeľou s veľkým očakávaním sme začali prvý formačný deň budúcich aktívnych členov Združenia Zázračnej medaily z celej Oravy, v Lokci. Zišlo sa nás okolo 80 účastníkov. Deň sme začali sv. omšou vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice spolu s pátrom Ondrejom Skočíkom CM, sestričkou Renátou a našimi sestričkami sestričkou Beátou, sestričkou Valériou a sestričkou Ľudovikou. Posilnený sviatosťou a povzbudený slovami pátra Ondreja sme sa spoločne presunuli do kultúrnemu domu, kde sme pokračovali v programe. Po úvodnom privítaní a predstavení prednášajúcich a poslucháčov sme spoločne sledovali prezentáciu o zjavení Panny Márie sv. Kataríne Labouré. Potom nám prednáškou páter Ondrej vysvetľoval časť štatútov združenia. Po duchovnej strave nás čakal chutný obed. Pokračovali sme korunkou k Božiemu milosrdenstvu a krížovou cestou zo sv. Katarínou Labouré vo farskom kostole.
Po jej skončení sme sa opäť presunuli do kultúrneho domu, kde nám sestra Renáta s láskou vysvetľovala význam Mariánskej úcty v kresťanskom živote. Po ktorej sme si vypočuli svedectvo mamky trojmesačného syna Lukáša o sile modlitby. Nasledoval rozjímavý bolestný ruženec a modlitba k Panne Márii. Ani sme sa nenazdali a deň sa skončil.
S Božím požehnaním a pod mocnou ochranou Panny Márie sme sa rozišli do svojich domovov. Srdečne ďakujeme za spoločne prežitý požehnaný čas a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

“Bez hriechu počatá Panna Maria, oroduj za nás, ktorý sa k tebe utiekame!”