Pozvánka na sympózium do Ríma

Rím, 8. marca 2017

Vážení členovia vincentskej rodiny:

Milosť a pokoj nášho Pána nech je vždy s vami!

S veľkou radosťou vás pozývam, aby ste prišli v dňoch 12. – 17. októbra 2017 do Ríma, aby ste sa zúčastnili na sympóziu vincentskej rodiny. Centrom tohto podujatia je téma nášho jubilea “Prijať cudzinca.” Sympózium začína od štvrtka (iba na zaregistrovanie sa) až do nedele do 13.00 hod. Podrobné informácie o sympóziu sa nachádzajú na informačnom formulári v prílohe.

Myslím, že je to Boží dar, že môžeme sláviť toto podujatie spolu s pápežom Františkom, ktorý sa k nám pripojí
v sobotu 14. októbra. Budeme mať aj privilégiu, že budú s nami relikvie srdca sv. Vincenta, ktoré začali svoju púť po svete. Je veľkým požehnaním pre celú vincentskú rodinu a krásnou príležitosťou, aby sme obnovili svoj misionársky zápal. Okrem toho budeme sláviť modlitbovú vigíliu v Bazilike sv. Pavla za hradbami, ako aj záverečnú sv. omšu v nedeľu v Bazilike sv. Petra.

400. výročie charizmy nám ponúka jedinečnú príležitosť, aby sme oslávili naše vincentské dedičstvo, poďakovali sa za všetko, čo sa doteraz vykonalo a rozpracovali myšlienky a plány do budúcnosti. Je veľmi dôležité zvážiť náš demografický vývoj a sociálny kontext, potreby chudobných a naše schopnosti lepšie im slúžiť ako rodina.

Moje špeciálne pozvanie patrí aj mladým od 18 do 28 rokov. Dúfame, že sympózium bude silným časom, aby vás povzbudilo vo vašom vincentskom povolaní.

Potom, ako ste pred niekoľkými týždňami dostali oznam “Poznač si tento dátum”, viaceré skupiny začali organizovať púte, ktorých súčasťou bude sympózium. Prosím vás, aby ste povzbudili svoje skupiny – veriacich, školy a žiakov atď. – ako aj členov skupín dobrovoľníkov, spolupracovníkov a ďalších pomocníkov, aby sa k nám pridali.

Informačný formulár v prílohe obsahuje informácie o niektorých cestovných kanceláriách, ktoré vám môžu pomôcť s ubytovaním a dopravou. Na sympózium neexistuje kvóta na registráciu. Každý účastník nesie zodpovednosť za svoje cestovné náklady, ubytovanie a stravu.

Vytvorili sme aj webstránku prostredníctvom ktorej sa budú aktualizovať podujatia, ktoré sa uskutočnia: http://famvin400.info/ .
Zaregistrovať sa môžete na nasledujúcej adrese: https://depaulhousingforms.wufoo.com/forms/z1ab03qc1bshjm2/
do 1. septembra 2017. Pre otázky, týkajúce sa sympózia: info.symposium@cmglobal.org

Ak vaša krajina vyžaduje pre cestu do Talianska pozývaní list, choďte na nasledujúcu adresu: http://famvin400.info/blog/2017/03/08/cartas-de-invitacion/ do 1. júla 2017.
Dúfam, že sa v Ríme čoskoro stretneme!

Váš brat v sv. Vincentovi de Paul,

Tomaž Mavrič,CM
Predseda Výkonného výboru vincentskej rodiny

 

Informácie ohľadom registrácie – TU!
Program – TU!
Viac informácií ohľadom akcie sa dozviete na stránke radiovaticana1 a radiovaticana2

 

FAMVIN (Vincentská rodina ti sprostredkuje najnovšie správy)
Byť v kontakte so svetom:

TLAČOVÁ AGENTÚRA VINCENTSKEJ RODINY.

Na základe iniciatívy P. Tomaža Mavriča a Výkonného výboru vincentskej rodiny, digitálna sieť famvin otvára Tlačovú agentúru vincentskej rodiny na:

http://famvin.info

Zámerom tejto agentúry a iniciatívy tlače je informovať verejnosť s:

  • historickým a súčasným príspevkom vincentskej rodiny;
  • postava sv. Vincenta de Paul a iných svätých a blahoslavených vincentínskej rodiny a jej vplyv vo svetovej kultúre;
  • udalosti, ktoré sú motívom 400. výročia charizmy sv. Vincenta z Paul a jeho spolupracovníkov.

Ak máte osobné kontakty v miestnej tlači alebo vo svetovej tlači, skontaktujte sa s Aidanom R. Rooney, C.M. na  info@famvin.org