Požehnanie kaplnky v Lendaku

Ave Mária! Dňa 28.7.2023 sme vo farskom kostole sv. Jana Krstiteľa v Lendaku požehnali šiestu putovnú kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily. Požehnanie kaplnky bolo pri sv. omši, po sv. prijímaní, kde boli prítomní skoro všetci členovia novej skupinky. Pomodlili sme sa modlitbu prosby/prijatia a kaplnku si po požehnaní prevzala z rúk pána farára Jána Marhefku vedúca skupinky Edita Majerčanova. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, aj za našu farnosť a veď naše rodiny na cestu svätosti!

Vierka, vedúca ZZM

.