Požehnanie kaplniek v Dolnom Kubíne

Po prezentácii o Združení Zázračnej medaily spolu so svedectvami dňa 20.10., ktorú pre veriacich pripravili sestry vincentky, aby sa o ZZM a Panne Márii Zázračnej medaily dozvedeli viac, prejavili záujem viaceré rodiny aj osamelí našej dolnokubínskej farnosti a tak sa vytvorilo 5 skupín. V každej je 25 domácností, v ktorých bude pravidelne putovať kaplnka Panny Márie. Vo farnosti je aj tzv. SOS kaplnka, ktorá bude putovať mimo poradia a bude k dispozícii každému, kto ju bude práve potrebovať v nejakej ťažkej životnej situácii. Každá skupinka má svoju zodpovednú vedúcu, ktorá ju bude mať na starosti.

27.novembra si pripomíname zjavenie Nepoškvrnenej Panny Márie sv. Kataríne Labouré v Paríži v roku 1830, v ktorom má pôvod Zázračná medaila a Združenie Zázračnej medaily s apoštolátom Podomovej návštevy Panny Márie. Práve v tento sviatočný deň, v sobotu 27.11.2021, začalo putovanie Panny Márie vo všetkých týchto piatich obnovených aj novovytvorených skupín. Pri neverejnej sv. omši vo fatimskej kaplnke na sídlisku Brezovec požehnal pán kaplán Andrej Ondrejka ešte ďalšie dve kaplnky a odovzdal ich na putovanie do rodín. Kvôli vyhlásenému lockdownu sa plánovaná verejná slávnostná sv. omša musela zrušiť.


Maminy prijímajúce kaplnku do svojej rodiny píšu:

„Cítim veľkú milosť, že som mohla byť účastná posvätenia kaplnky Panny Márie. Veľká milosť je aj to, že som ju mohla zo všetkých prihlásených rodín prijať ako prvá do našej domácnosti. Vnímam to ako úžasný dar od Panny Márie; aj toto vstúpenie do členstva ZZM je pre mňa takým vyvrcholením postupného približovania sa k Panne Márii. Od decembra som začala cítiť, ako si ma Panna Mária viac k sebe volá cez iných a cez rôzne situácie, či to bola kniha cez môjho spovedníka Kecharitomene, kniha od kamarátky Boj s ružencom… a oslovenie od sestier vincentiek… Úžasné, cítim veľkú radosť a teším sa na ďalšie zbližovanie a prehlbovanie môjho priateľstva s Pannou Máriou.“

„Bohu veľmi ďakujeme za všetko a ja osobne ďakujem Bohu aj za to, že môžem mať na starosti skupinku, v ktorých putuje kaplnka PM, je to pre mňa darom, nie bremenom. Cítim sa ľúbená Pannou Máriou a cez Zázračnú medailu a kaplnku ide s nami domov a pôjde s nami všade. A veľmi sa teším na zázraky, o ktorých budem čoskoro svedčiť aj ja z vlastnej skúsenosti.“

„To, že sme mali súkromne sv. omšu v takom malom počte, tiež kázeň kaplána Andreja to bol pre mňa silný zážitok. Potom požehnávanie kaplniek a odovzdanie kaplnky do mojich rúk. Tak to bola sila. Máriu som vždy mala rada, ale po tejto sv. omši ju mám v úcte ešte viac. Som šťastná, že som bola pri tom a môžem mať na starosti skupinku.“

„Napriek tomu, že sa teraz fyzicky nemôžeme zúčastňovať sv. omši, je to pre nás ťažšie obdobie a smutnejšie. 27.11. bol krásnym svetlým okamihom, požehnali sme kaplnky Panny Márie, aby priniesli veľa milosti rodinám v tejto dobe, aby sa naše rodiny spojili v modlitbe, je to posila práve v tomto čase, napriek tomu, že som neplánovala viesť svoju skupinku, som vďačná Panne Márii, že si ma napriek tomu našla…Teším sa, že sa to celé podarilo. Cítime Jej prítomnosť a pomoc v každodennom živote.“

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

Katka, Zuzka, Baška, koordinátorky skupín ZZM

 

zdieľajte - lajkujte :-)