Návšteva farnosti Topoľčianky

V sobotu 5. septembra 2020 bola v našej farnosti Topoľčianky ako tradične na 1. sobotu škapuliarska pobožmosť. Po
sv. ruženci bola  sv. omša  a po nej sestričky vincentky predstavili Pannu Máriu Zázračnej medaily. Rozprávali, ako vzniklo Združenie Zázračnej medaily, hovorili svedectvá, akú má moc Panna Mária, keď sa jej odovzdáme a prosíme
o pomoc.

.
Mali sme z ich návštevy dobrý pocit, že nás navštívila Panna Mária Zázračnej medaily a tešíme sa, že zostala v našej farnosti a bude putovať do rodín, ktoré sa zapísali. Veríme,  že Panna Mária v našej farnosti urobí veľké zázraky.

Mária Králiková, Topoľčianky